Poortugaal - Hoogvliet - Pernis - 't Harde - Zwijndrecht - Nummer Een

Poortugaal 1628-1705

De eerste vermelding van onze familie dateert uit 1628. Op 27 augustus van dat jaar trouwden 'Tys Stevens Jongeling uyt tlant van Luyck' met Metge Jans, een 'jongedochter' uit Poortugaal.1 Thijs was blijkbaar zelf niet afkomstig van de Zuid-Hollandse Eilanden, maar uit Luik of omgeving, toentertijd een onafhankelijk prinsbisdom in het oosten van het huidige België. Van zijn geschiedenis voor 1628 en de reden voor zijn komst naar Poortugaal is verder niets bekend.


  < de oudste historische vermelding
        van het geslacht van LuijkBlijkens het doopregister van de Hervormde Gemeente te Poortugaal woonden de jonggetrouwden aan de Waartsedijk, waar ze in december 1633 hun eerste kind kregen, Steven genaamd.2 Na Steven kreeg het echtpaar nog twee dochters, Geertruyt en Aeltje, en een zoon, Jan.3 Hun oudste kind overleed waarschijnlijk in de tussentijd, want op 3 februari 1647 werd hun vijfde kind Steven gedoopt.4

Thijs Stevens en Metge Jans hadden het duidelijk niet breed. Thijs wordt verschillende malen vermeld onder de uitdelingen van het armenbrood door de diaconie.5 Voor 1661 vertellen de jaarrekeningen van de Hervormde parochie bovendien dat hij 1 gulden en acht stuivers kreeg voor het aanleggen van een 'gotier' in de tuin van de dominee, en in hetzelfde jaar kreeg hij 16 stuivers 'voort schoonmaecken vande wateringh ende weg achter de predicantshuis' (waar waarschijnlijk het kakhuis op loosde). Ook zoon Jan kunnnen we met dit soort weinig glorieuze baantjes bezig zien: op 29 oktober 1661 bijvoorbeeld ontving hij 1 gulden en acht stuivers voor het opdragen van 'eenige Armen turff'.6
verder ››

1 Huwelijksregister Hervormde Gemeente Poortugaal. Nationaal Archief Den Haag (NA), Derde Afdeling, Fotocollectie DTB Zuid-Holland gemeente Poortugaal (DTB Pg.), inventarisnº 3.II. 2 Doopregister Hervormde Gemeente Poortugaal 1601-1645, NA 3de Afd. DTB Pg., inv. no 1.III, f.23. 3 Ibidem, f.25, f.47, n.f. 4 Doopregister Hervormde Gemeente Poortugaal 1645-1691. NA 3de Afd. DTB Pg., inv. no 2.1 D. 5 Van 1654-1655 bijvoorbeeld 158 broden, van 1655-1656 67 broden. Jaarrekeningen van de Hervormde Gemeente Poortugaal 1650–1660, Gemeentearchief Rotterdam, Archief der Hervormde Gemeente te Poortugaal (GA 0139.172). 6 Ibidem.