Over deze site

In de familie Van luijk doen we niets zonder een reden. Deze familiesite is dan ook niet ontstaan omdat we ons verveelden. Toen de broertjes B.J. & R.B. begin 2004 plannen begonnen te maken voor een eigen website, hadden ze daarvoor goede redenen.

Ten eerste zochten ze een überhippe, innovatieve manier om deze extreem creatieve familie aan de wereld te presenteren. Een manier die de (toevallige) bezoeker tot in het diepst van zijn hart zou raken. Want hoe ongeloofwaardig het ook moge klinken: de wereld lijkt onze familie tot nu toe vrijwel niet opgemerkt te hebben. Deze website hoopt hierin op vlammende wijze verandering te brengen.

Ten tweede waren R.B. & B.J. op zoek naar een manier om de van generatie tot generatie doorgegeven schatten van de famiglia op digitale wijze voor het nageslacht te behouden en toegankelijk te maken. Bij een nakend Armageddon zijn onze data nu opgeslagen in atoomvrije kelders, waar ze veilig zijn voor vrijwel elke denkbare planeetverwoestende catastrofe. Tevens kunnen leden van onze tamelijk reislustige familie nu vanaf elke denkbare hoek van de globe websgewijs la famiglia contacteren.

Sindsdien hebben de beide broers noest & onversaagd aan het in de lucht brengen van deze site gearbeid. Omdat zij deze pagina's in hun spaarzame (doorgaans nachtelijke) vrije uurtjes produceren en nog met kladblok programmeren, gaat dat niet niet altijd in een razendsnel maar veeleer in een tamelijk bedaard tempo. Check onze voortgang op onze update-pagina.

(En mocht u zich afvragen wat een Nederlandse familie met een Belgische intersite moet, kijk dan snel hier.)